Overzicht van belangrijke samenwerkingsvaardigheden

Basisvaardigheden

Voortgezette vaardigheden

Gevorderde vaardigheden

 
 
 

Prettige omgang met elkaar

Communicatie
Interpersoonlijk
 • elkaars naam gebruiken
 • elkaar dan aankijken
 • vriendelijk op elkaar reageren
 • elkaar gelegenheid geven om mee te doen
 • Vragen stellen aan elkaar
 • Reageren op wat ander zegt
 • Af en toe herhalen wat iemand zegt
 • Elkaar vragen hardop te denken
 • Je in het standpunt van een ander verplaatsen
 • Verschil van mening accepteren
 • Een goede relatie behouden ook op langer termijn
Eigen initiatief
Betrokkenheid bij de groep
Omgaan met lastige situaties
 • een inbreng durven hebben
 • duidelijk praten, zodat anderen het verstaan
 • meewerken aan de groepsopdracht
 • Elkaar aanmoedigen, meedoen
 • Elkaar complimenten geven
 • Ondersteunende opmerkingen maken
 • Met elk groepslid samenwerken
 • Overeenstemming met elkaar bereiken
 • Met elkaar problemen oplossen
 • Kritiek formuleren op ideeën, niet op personen
 • Op een vriendelijke manier zeggen dat je het ergens niet mee eens bent
Gericht zijn op anderen
Helpen
Optimale opbrengst
 • luisteren naar elkaar
 • elkaar uit laten praten
 • ieders inbreng accepteren
 • Elkaar hulp aanbieden, iets uitleggen
 • Hulp vragen aan een ander
 • Elkaar helpen zonder voor te zeggen
 • Verschillende ideeën integreren
 • Ideeën verder uitbouwen
 • De groep stimuleren en motiveren
Je houden aan afspraken
Doelgericht werken
 
 • om de beurt praten
 • rustig praten en werken
 • materiaal met elkaar delen
 • bij je eigen groepje blijven
 • aan de taak doorwerken tot deze af is
 • Het werk plannen
 • Richting geven aan de uitvoering van de taak
 • Af en toe de voortgang samenvatten
 • Elkaar herinneren aan de opdracht