Print deze pagina

Wat is het ADI-model?

Het activerende directe-instructiemodel is een model dat instructie effectiever maakt. Het is gebaseerd is op het directe-instructiemodel, maar geeft meer aandacht aan het activeren van de leerlingen. Activerende directe instructie staat dus niet gelijk aan frontaal klassikaal lesgeven zonder interactie met de leerlingen. Directe instructie staat voor een leerkrachtgestuurde aanpak, vooral in de beginfase.

Het activerende directe-instructiemodel bestaat uit zeven fasen met bijbehorende aandachtspunten.

Uitleg kleuren

Bij de uitleg van het model maken we gebruik van de volgende kleuren:

Blauw: aandachtspunten vooral gericht op de structuur van het ADI-model
Groen: aandachtspunten vooral gericht op het activeren van de leerlingen
Rood: aandachtspunten gericht op het differentiëren

Fase 1. Terugblik
- Bespreek het voorgaande werk
- Haal de benodigde voorkennis op en vat deze samen

- Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes hun voorkennis activeren
- Stel, als het nodig is, de voorkennis opnieuw aan de orde

Fase 2. Oriëntatie
- Presenteer het onderwerp van de les
- Relateer de les aan voorgaande en komende lessen
- Relateer de les aan betekenisvolle situaties

- Bespreek het belang van de lesstof
- Geef een lesoverzicht
- Stel leerdoelen


Fase 3. Uitleg
- Onderwijs in kleine stappen
- Gebruik heldere taal
- Geef concrete voorbeelden

- Laat leerlingen voorbeelden bedenken
- Maak gebruik van materialen en stappenplannen
- Doe een vaardigheid hardop denkend voor (modelleren)

- Speel vragen van de leerlingen terug naar de groep
- Ga na of leerlingen de stof begrijpen
- Vermijd uitweidingen
- Vergroot stapsgewijs de moeilijkheidsgraad
- Geef een samenvatting aan het eind van de uitlegfase

Fase 4. Begeleide inoefening
- Laat leerlingen onder begeleiding oefenen
- Geef korte en duidelijke opdrachten

- Stel veel vragen
- Laat de leerlingen aangeven hoe ze aan het antwoord gekomen zijn
- Zorg ervoor dat leerlingen betrokken blijven

- Ga door met oefenen tot de leerlingen de stof beheersen
- Stimuleer leerlingen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen
- Maak gebruik van materialen en stappenplannen
- Zorg voor een geleidelijke toename van moeilijkheidsgraad
- Verminder geleidelijk de ondersteuning

- Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes oefenen

Fase 5. Zelfstandige verwerking
- Zorg ervoor dat de leerlingen onmiddellijk (kunnen) beginnen
- Zorg ervoor dat de inhoud gelijk is aan de voorafgaande lesfase
- Laat de leerlingen weten dat hun werk nagekeken wordt

- Stimuleer de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen
- Vergroot de toepassingsmogelijkheden
- Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes werken
- Geef extra verwerkingsstof aan goed presterende leerlingen
- Geef extra instructie aan de zwak presterende leerlingen

Fase 6. Evaluatie
- Laat de leerlingen onder woorden brengen wat goed ging, wat niet goed ging en wat ze de volgende keer anders gaan doen
- Controleer of en hoe het lesdoel is bereikt
- Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes het leerproces evalueren

Fase 7. Terug- en vooruitblik
- Plaats de les in de context van een lessenreeks
- Geef aan waar de volgende les over zal gaan

Fase 1-7. Feedback
- Geef vaak en regelmatig feedback
- Corrigeer fouten onmiddellijk
- Geef procesfeedback

Uitleg kleuren
Blauw: aandachtspunten vooral gericht op de structuur van het ADI-model
Groen: aandachtspunten vooral gericht op het activeren van de leerlingen
Rood: aandachtspunten gericht op het differentiëren