Print deze pagina

Achtergrondinformatie ADI-model

Het ADI-model is ontwikkeld door Veenman e.a. (1993) en gebaseerd op onderzoek naar 'de effectieve leraar' en 'instructie van cognitieve strategieën'.

De effectieve leraar en het directe instructiemodel (Rosenshine)
Effectieve leraren blijken zes instructiefasen toe te passen als het gaat om goed te structureren leerstof. Volgens Rosenshine zijn dat:

  1. het geven van een terugblik
  2. het presenteren van de nieuwe leerstof
  3. begeleid oefenen
  4. correcties geven en feedback
  5. zelfstandig werken
  6. wekelijks en maandelijks toetsen en controleren.

Bij het achtereenvolgens toepassen van deze fasen wordt de voorkennis van de leerlingen geactiveerd, wordt de leerstof in kleine stappen aangeboden, wordt regelmatig gecontroleerd of de leerlingen de leerstof begrepen hebben en worden de leerlingen gestimuleerd tot actieve deelname tijdens de les en tot het opdoen van succeservaringen. Rosenshine ontwikkelde hierbij het directe-instructiemodel.

Instructie van cognitieve strategieën
Daarnaast is er ook veel onderzoek gedaan naar de instructie van cognitieve strategieën. Anders gezegd: naar de cognitieve processen die nodig zijn om tot een bepaald resultaat te komen. Het begrip strategie verwijst naar een handelingsschema, naar een wijze waarop een bepaald probleem wordt aangepakt en opgelost. Een cognitieve strategie is dus een soort leerhulp voor het uitvoeren van hogere cognitieve processen.

Het activerende directe-instructiemodel (Veenman e.a.)
Veenman e.a. hebben de resultaten uit de onderzoeken naar de effectieve leraar en naar de instructie van cognitieve strategieën aan ervaringen van studenten, docenten en mentoren getoetst en vervolgens geïntegreerd in wat zij het activerende directe-instructiemodel noemen.

Het directe-instructiemodel van Rosenshine vormt daarvan nog steeds de kern, maar de klemtoon komt meer te liggen op het activeren van de leerlingen. Net als het directe-instructiemodel is het activerende directie-instructiemodel opgebouwd uit fasen. Sommige fasen zijn uitgebreid en andere hebben een andere naam gekregen.

Effectieve instructie? Welke fase dan?