Print deze pagina

Competenties

Competentie Relatie Omschrijving

1. Interpersoonlijk

 

 

2. Pedagogisch

 

 

3. Didactisch

 

Instructiemodel

4. Organisatorisch

 

Lesvoorbereiding

5. Samenwerken
met collega's

0 

 

6. Samenwerken
met de omgeving

0