Print deze pagina

Introductie

Het voorbereiden van een lesactiviteit wordt door veel praktijkbegeleiders op basisscholen gezien als een van de belangrijkste vaardigheden tijdens het praktijkleren. Je kunt daarvoor diverse instructiemodellen en lesvoorbereidingsformulieren hanteren. In dit kennisobject staat het activerende directe-instructiemodel (ADI-model) centraal.

Dit kennisobject is een op zichzelf staand kennisobject, maar kan ook in combinatie met de kennisobjecten Beginsituatie en Lesdoelen worden gebruikt onder de noemer effectieve instructie. Effectieve instructie bestaat dan uit de volgende onderdelen en bijbehorende kennisobjecten:

  1. beginsituatie
  2. lesdoelen
  3. het activerende directe-instructiemodel

Dit kennisobject geeft informatie over het ADI-model en bevat aanwijzingen en oefeningen om het ADI-model te leren gebruiken.