Print deze pagina

Boeken

Bijkerk, L. en W. van der Heide, Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk, Bohn Stafleu van Loghum, 2006.

Förrer, M., B. Kenter en S. Veenman, Coöperatief leren in het basisonderwijs, CPS, 2006. Vijfde druk.

Leenders, Y., F. Naafs, en I. van den Oord, Effectieve instructie, Leren lesgeven met het activerende directe instructiemodel, CPS, Amersfoort, 2002. Tweede herziene druk.

Veenman, S., P. Lem, E. Roelofs, en F. Nijssen, Effectieve instructie en doelmatig klassenmanagment. Een schoolverbeteringsprogramma voor enkelvoudige en combinatieklassen, Swets & Zeitlinger, Lisse, 1993. Tiende druk.