Print deze pagina

Rol van de leerkracht

Het toepassen van coöperatieve werkvormen in het onderwijs kent vele voordelen. Succesvol coöperatief leren gaat echter niet vanzelf. Het vraag om investeringen van leerlingen en leerkracht. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de samenwerkingsvaardigheden van leerlingen en aan de motivatie van leerlingen om te gaan samenwerken. Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, kan een leerkracht lessen ontwerpen waarin gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen. Dit ontwerpen vraagt om het maken van keuzes: Welke wervorm kies ik? Welke samenwerkingsvaardigheden stel ik centraal? Hoe draag ik zorg voor individuele verantwoordelijkheid? Hoe stel ik de groepen samen? Wat doe ik met leerlingen die eerder klaar zijn met de opdracht? Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen weten wat ze moeten doen? Hoe stimuleer ik de interactie? Hoe evalueer ik het leerproces en het leerresultaat

De rol van de leerkracht wordt chronologisch uitgewerkt in een schema.