Print deze pagina

Groepsvorming

Samenwerken vraagt om 'kunnen' en 'willen' samenwerken. De leerkracht kan aandacht besteden aan het 'kunnen' samenwerken besteden door zich te richten op de ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden. Het 'willen' samenwerken richt zich op de attitude en de motivatie van leerlingen om samen te werken.
Samenwerken met vriendjes en vriendinnetjes is over het algemeen geen probleem. Bij coöperatief leren gaan we er echter vanuit dat leerlingen kunnen (leren) samenwerken met alle leerlingen. De eerste weerstand tegen het samenwerken met leerlingen die niet zelf gekozen zijn, heeft vaak te maken met het feit dat de leerlingen elkaar niet goed kennen.

Groepsvorming is daarom een belangrijk element van coöperatief leren. Groepsvorming heeft vijf doelen: groepsleden leren elkaar kennen; de groep krijgt een eigen identiteit; de groepsleden ervaren dat ze op elkaar kunnen rekenen; de groepsleden accepteren dat niet iedereen in de groep precies hetzelfde hoeft te zijn of te vinden; de groep ontwikkelt synergie.
Groepsvormingsactiviteiten geven de gelegenheid iets over jezelf te vertellen. Door het uitwisselen van persoonlijke informatie ontstaat het gevoel elkaar beter te leren kennen. De activiteiten hebben in ieder geval de volgende activiteiten:

  • Ze staan los van de leerstof
  • Ze zijn gemakkelijk uit te voeren, ook door zwakkere leerlingen
  • Ze zijn leuk om te doen

Voorbeelden van activiteiten die je in kunt zetten voor groepsvorming kun je vinden op de site van 'Onderwijs maak je samen', in het boek 'Coöperatief leren in het basisonderwijs' en het boek 'Structureel coöperatief leren'.
Een aantal activiteiten wordt beschreven onder het tabblad 'Praktijk'.