Print deze pagina

Samenwerkingsvaardigheden

Om succesvol te kunnen samenwerken in een groepje, hebben de leerlingen samenwerkingsvaardigheden nodig. Het is niet vanzelfsprekend dat leerlingen beschikken over deze vaardigheden of dat ze deze vanzelf verwerven. Het gericht aandacht besteden aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden is dan ook een van de basisactiviteiten van coöperatief leren.

De basisvaardigheden kunnen onderverdeeld worden in 'basisvaardigheden', 'voortgezette vaardigheden' en 'gevorderde vaardigheden'. Alle vaardigheden zijn te bekijken in een overzichtelijk schema. Dit schema is tevens te gebruiken voor bepaling van de beginsituatie (t.a.v. de samenwerkingsvaardigheden) in een groep.

Het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden kan op twee manieren gebeuren. Een leerkracht kan er voor kiezen om binnen een coöperatieve opdracht expliciet aandacht te besteden aan een samenwerkingsvaardigheid, maar het is ook mogelijk om de vaardigheid apart aan de orde te stellen.
Voor meer informatie over de samenwerkingsvaardigheden en suggesties voor het werken aan deze vaardigheden wordt verwezen naar het boek 'Coöperatief leren in het basisonderwijs' of het boek 'Structureel coöperatief leren' (zie 'bronnen').