Print deze pagina

Coöperatieve werkvormen in de les

Coöperatieve werkvormen kunnen een verrijking vormen voor bestaande lessen. Het getuigt echter ook van realliteitsvermogen om te stellen dat coöperatief leren natuurlijk niet alle onderwijsproblemen oplost. Coöperatief leren is ook niet een totaalconcept dat alles in school rigoureus verandert, maar het biedt wel kansen om evenwichtig aandacht te besteden aan zowel de inhoudelijke als aan de sociale aspecten. Het is van belang te beseffen dat je als leerkracht zelf moet zoeken naar een juiste mix tussen zelfstandig werken, klassikale instructie en coöperatief leren.
In een vaste lesindeling zoals we die kennen vanuit het model van directe instructie, kunnen vormen van coöperatief leren worden ingebouwd. Hieronder worden per fase van het directe instructiemodel coöperatieve werkvormen gepresenteerd. Klik op een coöperatieve werkvorm voor een toelichting op de werkvorm.

Fase 1: Activeren van voorkennis

In deze fase kan gebruik worden gemaakt van de volgende coöperatieve werkvormen:

Fase 2: Uitleggen van nieuwe leerstof

In deze fase kan gebruik worden gemaakt van de volgende coöperatieve werkvormen:

Fase 3: Begeleide inoefening

In deze fase kan gebruik worden gemaakt van de volgende coöperatieve werkvormen:

Let op: een coöperatieve werkvorm is nooit een doel op zich! Veel leerkrachten kiezen in deze fase van de les daarom bewust niet voor een coöperatieve werkvorm maar voor een klassikale werkvorm.

Fase 4: Zelfstandige verwerking
Fase 5: Terugkoppeling en evaluatie

In deze fase kan gebruik worden gemaakt van de volgende coöperatieve werkvormen: