Print deze pagina

Werken met teambouwers

De hoeveelheid teamvorming, de soort teamvorming en de keuze van de tijdstippen waarop je dat in de klas wilt doen hangt af van de kenmerken en behoeften van je leerlingen en ook van je eigen opvattingen. Verondersteld wordt dat teamvorming enthousiasme en wederzijds vertrouwen en steun schept, wat op langere termijn kan leiden tot betere leerprestaties.
Teams zijn groepen van vier leerlingen, die gedurende ongeveer zes weken bij elkaar zitten. Je team is je echte thuisbasis in die periode. Met je team overleg je, in je team bespreek je wat er geleerd wordt, met je teamgenoten discussieer je over de onderwerpen die aan de orde zijn, in je team vraag je om hulp als je het antwoord niet weet,in je team ondersteun je je teamgenoten om samen te leren. je teamgenoten zorgen ervoor dat je je veilig voelt om te leren, dat je ervaringen opdoet met samenwerken, dat je leert te geven en te nemen.

Teambouwers zijn didactische structuren die bedoeld zijn om de volgende functies te vervullen:

Elkaar (nog beter) leren kennen
Kennismakingsactiviteiten zijn alle activiteiten die helpen om teamgenoten elkaar te leren kennen, die helpen om tussen de teamgenoten een gevoel van vertrouwen en van 'bij elkaar horen' op te bouwen. het is belangrijk dat teamgenoten elkaar kennen en accepteren.

Het ontwikkelen van een teamidentiteit
Een team vormt een eigen identiteit door zichzelf te definiëren op een unieke manier, zoals door het bedenken van een eigen naam, een eigen strijdkreet of een eigen oplossing voor een probleem. Succesvolle afhandeling van een Team Werkstuk kan het gevoel van teamidentiteit vergroten, als het team het werkstuk op haar eigen unieke manier mag afronden.

Wederzijdse ondersteuning
Voor leerlingen is het niet genoeg om elkaar te kennen en te voelen dat ze deel uitmaken van een team. De teams winnen aan kracht als de leden voelen dat ze op elkaars steun kunnen rekenen. Iedere situatie met Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid geeft een gevoel van wederzijdse ondersteuning, omdat de leerlingen voelen dat ze aan dezelfde kant staan. Veel teamsport en -spelactiviteiten geven een gevoel van wederzijdse ondersteuning.

Verschillen leren waarderen
Activiteiten om waarden te verduidelijken zijn ontworpen om drie dingen te bewerkstelligen. Ten eerste, om teamleden zich van hun eigen waarden bewust te laten worden. Ten tweede om ze te laten begrijpen wat de waarden van hun teamgenoten zijn. Ten derde om de teamgenoten zich te laten realiseren dat er geen goede en foute waarden zijn - dat waarden geaccepteerd moeten worden als duurzame individuele verschillen, waarmee het team moet leren werken.

Het ontwikkelen van synergie
Synergie verwijst naar de toegenomen energie die vrijkomt als individuen samenwerken. Vanwege het synergetisch effect kan het product van een team beter zijn dan het product van zelfs het beste zelfstandig werkende individu. De som van de delen die op elkaar reageren is groter dan de som van de delen apart. Er zijn verschillende manieren om synergie te laten zien. Elke taak waar interactie zorgt voor stimulans en voor verfijning van ideeën is goed.