Print deze pagina

Werken met klasbouwers

Groepsvorming zorgt ervoor dat alle leerlingen in de klas gaan netwerken en het schept een positieve omgeving waarbinnen teams kunnen leren. Hoewel de leerlingen de meeste tijd doorbrengen in team, is het in de Coöperatief-Leren-klas belangrijk dat leerlingen zichzelf zien als onderdeel van een grotere ondersteunende groep - de klas - en niet alleen als leden van een klein team.

Het werken met KlasBouwers is naast Klassenstructurering bedoeld om het klassenklimaat te verbeteren. Net als TeamBouwers kunnen KlasBouwers een aantal functies vervullen:

De klasgenoten elkaar goed laten leren kennen
Het is essentieel onderdeel van KlasBouwers dat leerlingen het gevoel hebben de anderen in hun klas te kennen en dat de anderen hen kennen. Veel van de kennismakingsactiviteiten die binnen teams gedaan worden kunnen worden aangepast voor de klas. Maar kennis maken met 30 anderen kan iets heel anders zijn - en heel leuk.

Zorgen voor een positieve klassenidentiteit
Een positieve klassenidentiteit kan, net als een teamidentiteit, opgebouwd worden door klassennamen, vlaggen, liedjes, enzovoort. Een diepgaander gevoel van identiteit wordt verkregen door iets wat de klas zelf creëert. Een positieve klassenidentiteit ontstaat uit een succesvol Klas Werkstuk, dat de klas deelt met andere klassen. Keuze is een belangrijk element voor het bouwen aan een klassenidentiteit. Als leerlingen zijn betrokken bij het inrichten van de ruimte of bij het versieren van een mededelingenbord, dan wordt het 'onze klas'. Andere projecten zijn: een graffitibord, de maandelijkse muurschildering, het planten van een boom, het adopteren van een kind of ouder, een klassenfeest organiseren om een speciaal iemand van school te eren, een liefdadigheidsactie op touw zetten...

Het waarderen van individuele verschillen
Leerlingen hebben er behoefte aan dat ze niet alleen bij anderen in de klas bekend zijn, maar dat ze ook worden gewaardeerd. In een sterke klas is het de norm: "We accepteren en waarderen iedereen met waarden en eigenschappen die anders zijn dan de onze." Door middel van activiteiten waarin de verschillen worden begrepen en gewaardeerd, komen we tot het 'vieren van de verscheidenheid'. Onze klas is rijker omdat wij leerlingen hebben die verschillende standpunten innemen bij Hoeken of In De Rij. We zouden minder zijn, als we allemaal hetzelfde waren.

Het ervaren van wederzijdse steun
Door middel van activiteiten voor wederzijdse ondersteuning krijgen de leerlingen het gevoel dat zijn kunnen vertrouwen op hun klasgenoten. Onze klas ervaart wederzijdse steun als klasgenoten voelen dat de klas een zorgzame gemeenschap is.

Het ervaren van synergie
Synergie is de energie die vrijkomt door samenvoeging. Als we allemaal reageren op elkaar, dan produceert dat veel meer energie dan de som van alle energie die vrijkomt als we allemaal alleen werken. De leerlingen moeten de kracht van synergie voelen willen ze volledig in het coöperatieve proces opgaan.