Print deze pagina

Competenties

Competentie
Relatie
Omschrijving

1. Interpersoonlijk

3 

Aandacht voor (onderlinge) communicatie en samenwerking... Coöperatief Leren besteedt aandacht aan beide zaken.

2. Pedagogisch

5 

Klasbouwers en teambouwers dragen bij aan een goed en gezond pedagogisch klimaat.

3. Didactisch

0 

De coöperatieve werkvormen kunnen door leerkrachten worden ingezet binnen vrijwel alle schoolactiviteiten. In dit kennisobject worden voorbeelden gegeven van werkvormen per fase van een les.

4. Organisatorisch

0 

Coöperatief leren doet een beroep op goed klassenmanagement. Denk aan de plaats van de leerlingen, de indeling in groepen, het verloop van de werkvormen.

5. Samenwerken
met collega's

0 

 

6. Samenwerken
met de omgeving

0