Print deze pagina

Introductie

Veel opvattingen in het onderwijs over het leren van leerlingen zijn gericht op het leren van individuele leerlingen. De opvatting achter Coöperatief Leren is dat het leren van leerlingen krachtiger wordt wanneer ze regelmatig met elkaar overleggen en elkaars expertise te benutten. Veel onderzoek bevestigt dat. Samenwerking tussen leerlingen slaagt echter niet zomaar. Het hangt mede af van de voorwaarden die de docent in de leeromgeving realiseert. Zo moet de sfeer veilig zijn en moeten leerlingen elkaar nodig hebben bij het maken van een opdracht zonder dat leerlingen zich achter iemand kunnen verschuilen ('meeliften'). Dat stelt eisen aan de docent.

In dit kennisobject kun je (theoretische) informatie vinden over het concept 'Coöperatief Leren' en worden voorbeelden gegeven van coöperatieve werkvormen. Je zult zien dat je er als leerkracht toe doet! Je zult aandacht moeten besteden aan samenwerkingsvaardigheden en zult moeten werken aan een goed sfeer in de klas en aan een teamsfeer.
Het kennisobject geeft eerste informatie over coöperatief leren. Onder het tabblad bronnen worden suggesties gegeven voor verdere verdieping.