Print deze pagina

Boeken

Förrer, M., Jansen, L., & Kenter, B. (2004). Coöperatief leerlingen voor alle leerlingen. Praktische toepassingen voor leerlingen met speciale leerbehoeften. Amersfoort: CPS.

Förrer, M., Kenter, B. & Veenman, S. (2000). Coöperatief leren in het basisonderwijs. Amersfoort, CPS.

Kagan, S. (2003). Structureel coöperatief leren. Middelburg: RPCZ.

Alkema E., Van Dam, E., Kuipers, J., Lindhout, C.,T jerkstra W. Meer dan onderwijs. Assen, Van Gorcum (Sherpa-Pro)

Boekaerts, M., Robert-Jan, Simons R. P. Leren en Instructie. Assen, Van Gorcum (Sherpa-Pro)